2024-02-01

Prašymai pildomi elektroniniu būdu Priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas informacinėje sistemoje (toliau - IS) adresu https://svietimas.marijampole.lt/, tėvai (globėjai, rūpintojai) neturintys galimybės prisijungti prie IS, gali darbo dienomis kreiptis į Registratorių (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė). Pastaruoju atveju Registratorius įregistruoja vaiką į IS, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia rašytinį prašymą.

Prašymų priėmimas į mokyklas IS vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais šiais etapais (nuo 8.00 val.):

Ugdymo  programos

Priėmimo etapai

Prašymų priėmimas

(nuo-iki)

IS asmenų paskirstymas mokykloms. Sutarčių pasirašymas

  1.  į pradinio ugdymo programos 1 klasę

I

vasario 1 d., - balandžio 15 d.

balandžio 16 d.–gegužės 15 d.

II

gegužės 16 d. – gegužės 25 d.

gegužės 26 d.–birželio 10 d.

  1. į pagrindinio ugdymo programos 5 klasę

I

vasario 10 d.–gegužės 31 d.

birželio 1 d.–birželio 20 d.

II

 birželio 21 d. iki birželio 30 d.

  1. į pagrindinio ugdymo programos 9 (I gimn.) klasę

I

vasario 20 d. – birželio 15 d.

birželio 16 d.–birželio 30 d.

  1.  mokyklos keitimas (perėjimas į pasirinktos mokyklos pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų kitas klases (pvz.: iš 2 į 3, iš 5 į 6, iš 9 į 10 klasę ir t.t.)) naujiems mokslo metams

nuolat

pasibaigus ugdymo procesui

Prašymai į kitų mokslo metų 1, 5, 9 (I gimn.) klases užpildyti, pateikti anksčiau nei lentelėje nurodytais laikotarpiais yra anuliuojami.

Prašyme turite nurodyti 2 (dviejų) mokyklų pasirinkimus pagal savo prioritetus, t. y. 1-oje vietoje nurodyti tą įstaigą, kurioje norima, kad vaikas mokytųsi, 2-oje – įstaigą, kaip alternatyvą, jei vaikas nepatektų į norimą mokyklą.

Akcentuojame, jog nesvarbu, ar vaikas pradės lankyti naują įstaigą, ar mokslus planuoja tęsti toje pačioje mokykloje pabaigęs priešmokyklinio ugdymo programą, 4-ą, 8 klasę, prašymus per sistemą nurodytu laikotarpiu pateikti būtina visiems.

10 (II gimn.) klasės mokiniai, tęsiantys mokslą toje pačioje gimnazijoje, prašymus teikia tos švietimo įstaigos nustatyta tvarka.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie vaiko priskyrimą mokyklai informuojami automatiškai elektroniniu paštu.