2022-01-30
Centralizuotas priėmimas į mokyklas.png

Video instrukcija

Nuo rytojaus pradeda veikti Centralizuoto mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo įstaigas informacinė sistema. Tad tėvai (globėjai) prašymus dėl vaikų priėmimo į norimą įstaigą galės pateikti elektroniniu būdu.

Jeigu tėvai (globėjai) neturės galimybės pildyti prašymą elektroniniu būdu, taip pat nuo 2022 m. vasario 1 d. popierinį prašymą turės pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos (J. Basanavičiaus a.1) pirmame aukšte, 1 ir 2 priėmimo langeliuose. Tuomet atsakingas asmuo suves prašymo duomenis į informacinę sistemą.

Primename, kad vaikams, kurie tęsia mokslus toje pačioje mokykloje, ir tėvai jau yra pildę prašymus mokykloje, registruotis per sistemą nereikia. Jie automatiškai įkeliami į sistemą ir priskiriami mokytis toje pačioje mokykloje kaip ir mokėsi lig šiol.

Jeigu bandančių jungtis prie sistemos asmenų skaičius bus didelis, sistemos darbas gali sutrikt.

Prašome visų supratingumo ir kantrybės!