Kviečiame registruoti vaikus į bendrojo ugdymo mokyklas

Prašymai 2024-2025 m.m. priimami:
2024 m. vasario 1 d. – balandžio 15 d.  į pradinio ugdymo programos 1 klasę
2024 m. vasario 10 d. – gegužės 31 d. į pagrindinio ugdymo programos 5 klasę
2024 m. vasario 20 d. – birželio 15 d. į pagrindinio ugdymo programos 9 (I gimn.) klasę

Anksčiau pateikti prašymai bus anuliuojami be įspėjimo!

Registracija

Dažniausiai užduodami klausimai

Laba diena,

Visos  Marijampolės  savivaldybės bendrojo  ugdymo mokyklos  priima   emigrantus  vaikus. 

 Marijampolės  „Ryto"  pagrindinėje   mokykloje  išlyginamojoje klasėje   gali  mokytis  vaikai  nemokantys lietuvių  kalbos. 

Lengvatų   emigrantų  vaikams    dėl  priėmimo  į  mokyklas  nėra. 

 

 

Tėvai (globėjai) gali pasirinkti iki dviejų mokyklų ir savo pasirinkimus sudėlioti eiliškumo tvarka pagal norą į jas patekti. Tais atvejais, kai tėvai pirmiausiai savo prašyme nurodo mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, jie turi atkreipti dėmesį į tai, kad į šią mokyklą galės patekti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla priklauso pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, atsižvelgus į kitus prioritetus, nebus sukomplektuotas numatytas mokinių skaičius ir bus likusių laisvų ugdymosi vietų klasėje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tėvai (globėjai) turi suprasti, kad daugiausiai šansų patekti jie turi į teritorinę mokyklą.

Priimtų mokinių skirstymą į klases vykdys mokyklos administracija.

Pasirinkus prioritetą „vaikas yra savivaldybės gyventojas ir turi judėjimo negalią“, privaloma pridėti judėjimo negalią įrodančius dokumentus (gydytojo pažymą, neįgalumo pažymą).

Pasirinkus prioritetą „asmeniui, negyvenančiam mokyklos aptarnavimo teritorijoje, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis artimiausioje savo gyvenamosios vietos bendrojo ugdymo mokykloje“, privaloma pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos išduotą Specialiųjų ugdymosi poreikio pažymą.

Tėvai (globėjai) teikdami prašymą per e. sistemą gali eilės tvarka pasirinkti ne daugiau kaip dvi savivaldybės mokyklas. Rekomenduojame, jog tarp pasirinktų mokyklų būtų mokykla, priklausanti pagal aptarnavimo teritoriją.